PENTRU CINE ?

 • Elevi cu deficiență mintală severă și moderată
 • Elevi cu Sindromul Down
 • Elevi cu tulburări de:  învățare, dezvoltare, adaptare, limbaj și comportament
 • Elevi cu tulburări din spectrul autist
 • Elevi cu tulburări asociate
 • Elevi cu handicap neurolocomotor, nedeplasabili, prin școlarizare la domiciliu
 • Elevi cu handicap mintal ușor și moderat, integrați în școlile de masă
 • Persoane private de libertate din cadrul Penetenciarului Satu Mare

 

  CE ?

 • Pentru elevii scolarizați în cadrul școlii:

  • Activități instructiv-educative (nivel primar și gimnazial)Kinetoterapie
  • Evaluare psihopedagogică, diagnosticare, O.Ș.P.
  • Cercuri
  • Informare și consiliere părinți, ONG uri, comunitate și alți aparținători
 1. Pentru elevii cu CES integrați în școlile de masă:
  • Asistență  psihopedagogică (testare, evaluare, diagnosticare etc.)
  • Elaborarea  planurilor de intervenție personalizate
  • Adaptarea curriculumului
  • Informare și consiliere părinți și alți aparținători
  • Informare și consiliere cadre didactice din școlile integratoare
 2. Pentru elevii școlarizați la domiciliu :
  • Activități instructiv-educative
  • Informare și consiliere părinți
  • Adaptare materiale educative
 3. Pentru persoanele private de libertate din cadrul Penetenciarului Satu Mare:
  • Activități instructiv-educative
  • Alfabetizare / Informare și consiliere
  • Adaptare materiale educative